Monday, 10 May 2010

Memory game

2006 2006 2006 2006 2006
Muse Muse Muse Muse Muse
2007 2007 2007 2007 2007
Daft Punk Daft Punk Daft Punk
Patrick Wolf Patrick Wolf Patrick Wolf
2008 2008 2008 2008 2008
My chemical Brothers My Chemical Brothers
2009 2009 2009 2009 2009
Black Lips Black Lips Black Lips
Prodigy Prodigy Prodigy Prodigy
0809 0809 0809 0809 0809
Japan Hong Kong Japan Hong Kong

No comments: